Normativa urbanística

En aquesta secció es poden consultar les normes i ordenances urbanístiques del Pla General Metropolità ( PGM ) i la normativa i les ordenances urbanístiques d'àmbit municipal vigents.

Claus o zones urbanístiques. Per consultar la normativa de les claus urbanístiques ( codis de zones ) vigents al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. 

Normes urbanístiques

Ordenances urbanístiques