Àmbits de protecció

La informació relativa als edificis o àmbits amb algun tipus de protecció (arquitectònica, natural, comercial...) està continguda en aquest apartat. Trobem els tipus de protecció següents:

Protecció del patrimoni arquitectònic

Àrees de protecció comercial

Espais amb protecció natural (en preparació)