Modificació puntual del PGM a la Plaça Alfonso Comín

Aprovació Provisional.

Aprovat Provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 27-11-2017.

 

 

Publicacions:  

Web Municipal:19-02-2018.

Documentació:

Acta d'aprovació provisional.

Memòria, normativa i plànols.