Modificació puntual del PGM per a la trasformació de l'antiga escola Miguel Hernández en habitatge dotacional per a la gent gran

Aprovat provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 25-09-2017

Documentació:

Acta d'aprovació provisional

Memòria, normativa i plànols