Modificació puntual del PGM a la cantonada del carrer de Clara Campoamor amb el passeig de Can zam i el Bosc Llarg.

Aprovat provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 25-09-2017

Documentació:

Acta d'aprovació provisional

Memòria, normativa i plànols