Modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni a Can Muntlló.

Aprovat provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 29 de maig de 2017

Publicat a la Web Municipal el 31 de maig de 2017

Documentació:

Acta d'aprovació inicial

Memòria, normativa i plànols